Aktuelnosti

Novi broj

Prethodni broj

Članstvo u Udruženje

Udruženje mašinskih inžinjera u BiH – UMI (@umiubih) u cilju realizacije svojih projekata i dogadaja, za potrebu ima aktivno članstvo, te je počelo sa registracijom svojih članova. Samo zajedno kroz udruženje i Vi kao njegov aktivni član možemo doći do unaprijeđenja i bolje afirmacije mašinske struke u Bosni i Hercegovini.

Zainteresovani mogu da nam pristupe registrovanjem putem

0 +
BROJ REGISTROVANIH ČLANOVA

Ciljevi i djelatnosti Udruženja

– povezivanje mašinskih inžinjera na nivou BiH,

– podizanje svijesti o pravima na radnom mjestu sa krajnjim ciljem podizanja standarda mašinskih inžinjera

– pomoć u pronalaženju ili eventualnoj promjeni radnog mjest

– organizovanje stručnih edukacija, seminara, stručnih usavršavanja i posjeta svjetskim sajmovima i firmama, u skladu sa Zakonom,

– organizacija kongresa, foruma, okruglih stolova i sličnih tematskih skupova, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom,

– ostvarivanje saradnje između studenata i firmi u svrhu obezbjeđivanja prakse i eventualno i stalnog zaposlenja, te pomoć pri pronalasku prakse u inozemstvu za studente,

– ostvarivanje saradnje sa univerzitetima, fakultetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu,

– omogucavanje kolektivnog ili individualnog rada na projektima, kao pomoć za učešće na javnim tenderima, u skladu sa Zakonom,

– poticanje istraživačkog duha među članovima,

– promovisanje uloge obrazovanja i nauke u društvu,

– promovisanje elektronskog učenja i upotrebe inovativnih rješenja za unapređenje kvaliteta obrazovanja u obrazovnim institucijama,

– organizovanje rekreativnih, kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija za članove, u skladu sa Zakonom.

Webinari