UMI u posjeti Mašinskim fakultetima u Sarajevu i Zenici

U ponedjeljak 24.12.2018, predsjednik Udruženja mašinskih inžinjera u BiH bio je u posjeti Mašinskim fakultetima u Sarajevu i Zenici, gdje su ga ugostili dekan Mašinskog fakulteta u Sarajevu Izet Bijelonja i dekan Mašinskog fakulteta u Zenici Fuad Hadžikadunić. Tom prilikom, dekani su upoznati sa ciljevima i svrhom Udruženja, te je bilo govora i o nekim projektima. Oba dekana su pružila veliku podršku, kako Udruženju u daljem radu tako i za buduće projekte koji uključuju studente.
Želimo da se zahvalimo Mašinskom fakultetu u Zenici i Mašinskom fakultetu u Sarajevu, kao i njihovim studentima na gostoprimstvu i podršci koju su nam pružili.
Budućnost je u obrazovanju, a bez jakih Mašinskih fakulteta neće biti ni dobrih mašinskih inžinjera.