Vještačka inteligencija i njene aplikacije

Irma Ravkić, koja trenutno radi kao profesor na univerzitetu Mount Saint Mary's, Los Angeles, gdje predaje kompjuterske nauke, te također radi kao konsultant za Codecademy. Zvanje diplomiranog inženjera dobija na Fakultetu Elektrotehnike u Tuzli 2009. godine i uz stipendiju 2011. godine brani i master u Belgiji (KU Leuven) na temu vještačke inteligencije. U Belgiji takođe brani i svoju doktorsku tezu u domeni mašinskog učenja 2016. godine, te trenutno radi na inicijativama koje stvaraju sistem podrške za djevojke u STEM oblastima te istražuje kako upotrijebiti mašinsko učenje za poboljšanje edukacije u STEM oblastima.

U ovom predavanju će nam predstaviti kratak pregled metoda vjestačke inteligencije i mašinskog učenja te njihovu primjenu. Fokus aplikacija ce biti robotika i pametna poljoprivreda, što moze biti zanimljivo za studente mašinskog fakulteta. Također će se osvrnuti na izazove koji još uvijek postoje u ovom polju.